Mitä tarkoittaa lentokoneen kutsutunnus?

Lentokoneen kutsutunnus on jokaisen lentokoneen tunnistenumero, joka on sijoitettu lentokoneeseen. Kutsutunnus on jokaisen lentokoneen yksilöllinen tunnus, joka sisältää kirjaimen sekä numeroita.

Kutsutunnusta käytetään lentoliikenteessä lentokoneiden tunnistamiseen ja lentoreittien seurantaan. Kutsutunnus on hyvin tärkeä tieto, jonka avulla voidaan tarkistaa lentokoneen tekniset tiedot ja omistaja. Yksilöllisen kutsutunnuksen ansiosta voidaan myös helposti seurata ja kirjata jokainen lentokoneen lentoreitti sekä lentoparametrit.

Jokainen lentokoneen kutsutunnus rekisteröidään lentoliikenteen viranomaisten toimesta, ja sen avulla voidaan varmistaa, että lentoliikenne on turvallista ja tehokasta. Kutsutunnus on siis tärkeä osa lentoliikenteen turvallisuuskäytäntöjä ja sen merkitys lentokoneiden valvonnassa on merkittävä.

Kutsutunnus määritelmänä

Kutsutunnus on tärkeä osa lentoliikennettä, joka auttaa tunnistamaan jokaisen lentokoneen yksilöivästi. Kutsutunnuksen avulla lennonjohto voi kommunikoida tiiviisti lentokoneen miehistön kanssa.

Kutsutunnus koostuu kirjaimista ja numeroista. Kansainvälinen käytäntö on, että kutsutunnus alkaa lentokoneen rekisteritunnuksella, joka on yleensä joko kaksi tai kolme kirjainta. Rekisteritunnus kertoo lentokoneen kotimaan. Esimerkiksi suomalainen lentokoneen rekisteritunnus on alkunumerollaan ohjaamalla tulee tänne Pohjolaan.

Seuraavaksi kutsutunnukseen lisätään operaattorin lyhenne, joka on yleensä kaksi kirjainta. Tämän jälkeen tulee lennonjärjestelynumeron numeroyhdistelmä. Numeroita on yleensä kolme tai neljä. Kutsutunnus voi lopulta sisältää vielä ilmaisun ”heavy” tai jotain vastaavaa, jonka avulla kokenut lennonjohtaja tietää, että kyseessä on raskas lentokone, kuten esimerkiksi jumbojet.

 • Rekisteritunnus: yleensä 2-3 kirjainta, kertoo lentokoneen kotimaan.
 • Operaattorin lyhenne: yleensä 2 kirjainta, kertoo lentoyhtiön.
 • Lennonjärjestelynumero: yleensä 3-4 numeroa, yksilöi lennon.
 • ”Heavy” ilmaisu: lisätty kutsutunnukseen raskaalle lentokoneelle.

Kutsutunnusten ulkoasu ja rakenne voivat siis vaihdella, mutta niiden tarkoitus on aina sama: tunnistaa yksilöidysti lentokone. Kutsutunnus on siis erittäin hyödyllinen työkalu lentoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Miksi lentokoneilla on kutsutunnus?

Kaikilla kaupallisilla lentokoneilla on kutsutunnus, joka on yleensä muodostettu kirjain-numero yhdistelmästä, kuten OH-LVD. Mutta miksi lentokoneille tarvitaan kutsutunnus?

Yksi tärkeimmistä syistä on lentoturvallisuus. Kutsutunnus auttaa ilma-aluksen tunnistamisessa ja erottamisessa muista ilmassa liikkuvista lentokoneista. Lentoyhtiöiden hallinnassa oleva kutsutunnus auttaa myös lennonjohtoa ja ilmatilavalvontaa seuraamaan lentokoneiden liikkumista ja varmistamaan, että ne ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Kutsutunnus on myös tärkeä lentoyhtiöille, sillä sillä voidaan seurata lentoja ja yksilöidä ja tunnistaa lentokoneet lentokantaan kuuluviksi. Tämä auttaa lentoyhtiöitä hallitsemaan lentokoneidensa liikkumista maailmalla.

Kutsutunnus on myös hyödyllinen tunnusmerkki markkinointitarkoituksissa. Lentoyhtiöt voivat käyttää kutsutunnusta lentokoneidensa tunnistusmerkkinä ja brändäämiseen.

Kutsutunnus on siis tärkeä osa lentoliikennettä ja auttaa lentokoneita liikkumaan turvallisesti ja tehokkaasti ilmassa.

Kutsutunnuksen rakenne

Kun puhutaan lentokoneiden kutsutunnuksista, niin yleensä tarkoitetaan ICAO:n (International Civil Aviation Organization) käyttämää tunnusjärjestelmää. Tunnusjärjestelmä on kirjain-numero-yhdistelmä, joka auttaa tunnistamaan lentokoneen lajityypin ja lentoyhtiön. Jokaisella lentokoneella on oma uniikki kutsutunnus, jota käytetään kommunikaatiossa ilma-alusten välillä sekä lennonjohdon kanssa.

Kutsutunnuksen rakenne on hyvin yksinkertainen. Ensimmäiset kaksi kirjainta ovat yleensä lentoyhtiön tunnus, joka on määritetty ICAO:n toimesta. Tunnus voi olla esimerkiksi Finnairin kohdalla OH-alkuinen. Seuraavat kirjaimet ovat lentokoneen tyyppitunnus, joka on joko neljä tai kolme kirjainta pitkä. Esimerkiksi Airbus A380:n tyyppitunnus on A388, kun taas Boeing 747-400:n tyyppitunnus on B744.

Viimeiset numerot ovat lentokoneen sarjanumero. Se on yksilöllinen numero, joka auttaa tunnistamaan kyseisen lentokoneen. Sarjanumero koostuu yleensä viidestä numerosta, mutta voi olla myös neljä numeroa pitkä. Esimerkiksi Finnairin OH-LQD:n sarjanumero on 95.

Kun yhdistetään kaikki nämä elementit, saadaan lentokoneen kutsutunnus. Esimerkiksi Finnairin Airbus A350-900 -lentokoneen kutsutunnus on OH-LWD. OH viittaa Finnairin tunnukseen, L viittaa Airbus A350 -tyyppiin, W viittaa siihen, että kyseessä on A350-900-versio ja D on lentokoneen sarjanumero.

Kansalliset kutsutunnukset

Jokaisella maalla on oma kansallinen kutsutunnus, joka ilmaisee, mihin maahan lentokone kuuluu. Kutsutunnus koostuu yleensä kahdesta tai kolmesta kirjaimesta, joita seuraa sarja numeroita.

Esimerkiksi Suomen lentokoneiden kutsutunnukset alkavat aina kirjaimilla OH, jotka ovat lyhenne sanoista ”Outi-Helsinki”. Tämän jälkeen seuraa kolme numeroa ja mahdollisesti vielä yksi kirjain.

Useimmissa maissa kansallinen kutsutunnus on säännelty ilmailuviranomaisten toimesta ja se on pakollinen jokaiselle rekisteröidyille lentokoneelle. Kutsutunnuksia käytetään lennonjohdon lisäksi myös lentosuunnitelmassa, lentokoneen tunnistamisessa ja tilastoinnissa.

Monissa maissa kutsutunnus voi myös kertoa lentokoneen tyyppiä tai käyttötarkoitusta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sotilaslentokoneiden kutsutunnus alkaa aina kirjaimilla ”U”, kun taas Kanadassa siviililentokoneiden kutsutunnukset alkavat kirjaimilla ”C”.

Kansallisten kutsutunnusten lisäksi on olemassa myös kansainvälisiä kutsutunnusjärjestelmiä, kuten ICAO:n (International Civil Aviation Organization) käyttämä järjestelmä, joka koostuu neljästä kirjaimesta.

Kokonaisuudessaan kansalliset kutsutunnukset ovat tärkeä osa lentoliikenteen turvallisuutta ja järjestystä. Niiden avulla lentokoneet voidaan tunnistaa yksilöllisesti ja varmistaa, että ne liikkuvat oikeissa ilmatiloissa.

Kutsutunnuksen merkitys turvallisuudessa

Lentokoneen kutsutunnus on yksilöllinen tunnus, joka erottaa yhden lentokoneen toisesta. Kutsutunnus on tärkeä osa lentoliikennettä, sillä sen avulla ilma-alus voidaan tunnistaa ja seurata lennon aikana. Kutsutunnuksen käyttö on myös tärkeä osa lentoliikenteen turvallisuutta.

Kutsutunnus toimii tärkeänä välineenä lennonvalvonnassa ja lentoliikenteen hallinnassa. Kun lentokone lähtee tai laskeutuu, sen kutsutunnus ilmoitetaan lennonjohdolle, jolloin lennonjohto voi seurata lentokonetta tarkasti ja tarvittaessa tarjota apua ja ohjeita.

Kutsutunnuksen merkitys korostuu lennon aikana, erityisesti lentojen välisten yhteydenottojen yhteydessä. Silloin kutsutunnus toimii kommunikoinnin välineenä, joka helpottaa yhteydenpitoa lennonjohdon ja lentokoneen välillä. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi häiriötilanteissa, jossa nopea kommunikointi on tarpeen lentoturvallisuuden kannalta.

Yksi tärkeimmistä kutsutunnuksen merkityksistä turvallisuuden kannalta on sen avulla tapahtuva identifioiminen vaaratilanteissa. Jos lentokoneessa tapahtuu jotain vaaratilannetta, kutsutunnus auttaa lennonjohdon tunnistamaan lentokoneen sekä mahdollistaa nopean tiedonvaihdon lentokoneen ja lennonjohdon välillä. Tämä antaa lennonjohdolle mahdollisuuden tarjota apua ja tukea vaaratilanteessa sekä mahdollistaa nopean reagoinnin, jos tilanne vaatii evakuointia tai muita toimenpiteitä.

Kutsutunnuksen merkitys turvallisuudessa on siis erittäin tärkeä. Se auttaa lennonjohdolle seuraamaan lentoliikennettä tarkasti ja tarjoamaan apua ja tukea häiriötilanteissa. Se auttaa myös nopeaa tiedonvaihtoa lentokoneen ja lennonjohdon välillä vaaratilanteissa. Lentoliikenteen turvallisuuden ja lentomatkustamisen kannalta kutsutunnus on siis välttämätön osa lentotoimintaa.

Kutsutunnuksen käyttö radioliikenteessä

Kutsutunnuksen käyttö on lentoliikenteessä tärkeä osa radioliikennettä. Kutsutunnus on lyhyt merkkijono, joka auttaa ilma-aluksen ja lennonjohdon tunnistamisessa radioliikenteessä. Kutsutunnus ilmoitetaan aina ennen puhetta, jotta vastaanottajalla on mahdollisuus tunnistaa puhujan ja valmistautua vastaamaan.

Kutsutunnus muodostuu yleensä ilma-aluksen rekisterikoodista. Rekisterikoodi on yksilöllinen merkkijono, joka on kiinnitetty ilma-aluksen runkoon. Esimerkiksi Suomen lentokoneiden rekisterikoodi alkaa yleensä kirjaimilla OH-, ja sen jälkeen on yhdistelmä numeroita ja kirjaimia. Kutsutunnuksen merkkien määrä voi vaihdella riippuen maa-asetuksista ja käyttötarpeesta.

Kutsutunnuksen käyttö radioliikenteessä on tarkasti säädeltyä. Jokaisella maalla on omat radioliikenneprotokollansa, jotka määrittelevät, miten kutsutunnus ilmoitetaan eri tilanteissa. Ilma-aluksen lähdön ja saapumisen yhteydessä kutsutunnus ilmoitetaan aina yleisradiokanavalla, jota kaikki lennonjohtajat seuraavat.

 • Huomioitavaa kutsutunnuksen käytössä:
 • Kutsutunnus ilmoitetaan aina ennen puhetta.
 • Kutsutunnus muodostuu yleensä ilma-aluksen rekisterikoodista.
 • Kutsutunnuksen merkkien määrä voi vaihdella.
 • Kutsutunnuksen käytön säätely vaihtelee maa-asetusten mukaan.

Jokaisen ilma-aluksen kutsutunnus on siis yksilöllinen ja auttaa lentoliikenteen turvallisessa hoitamisessa. Ilman kutsutunnusta radioliikenne olisi hankalampaa ja vaarallisempaa.

Kutsutunnuksen rekisteröinti

Kaikki lentokoneet, jotka haluavat käyttää ilma-aluksen kutsutunnusta, tulee rekisteröidä virallisessa lentorekisterissä. Rekisteröinti on tärkeä osa lentoturvallisuutta, sillä se mahdollistaa lentokoneen tunnistamisen lennonvalvonnan ja muiden ilmailuviranomaisten toimesta.

Lentorekisteriä ylläpitää kussakin maassa lentoturvallisuusviranomainen, kuten Suomessa Trafi. Rekisteröinnin edellytyksenä on lentokoneen omistajuus, lentäjän lupakirja ja turvallisuussäännösten noudattaminen.

Rekisteröinnin yhteydessä lentokoneelle annetaan kutsutunnus eli rekisterimerkki. Kutsutunnus koostuu yleensä kirjaimista ja numeroista, jotka ovat lentokoneen runkoon kiinnitettynä. Kutsutunnus on lennonvarmistuksen ja muiden lennon aikana tarvittavien yhteydenottojen käyttämä tunnus.

Kutsutunnuksen pitää olla selkeästi näkyvillä lentokoneessa, jotta se voidaan tunnistaa ilmassa. Rekisteröinti ja kutsutunnuksen käyttö on tärkeä osa ilmailun turvallisuutta ja kansainvälistä yhteydenpitoa, sillä samalla koodistolla lentävät koneet tunnistetaan yksiselitteisesti.

 • Rekisteröinnin edellytyksenä on lentokoneen omistajuus ja turvallisuussääntöjen noudattaminen.
 • Kutsutunnus annetaan lentokoneelle rekisteröinnin yhteydessä ja se toimii ilma-aluksen tunnistemerkinä.
 • Kutsutunnuksen on oltava selkeästi näkyvillä lentokoneessa, jotta se voidaan tunnistaa ilmassa.

Kutsutunnuksen muutokset

Lentokoneen kutsutunnus on tärkeä osa lentoliikennettä, ja sen avulla lennonjohdon on helppo tunnistaa kunkin lentokoneen sijainti ja liikkeet. Kutsutunnukset ovat kuitenkin muuttuneet ajan kuluessa eri syistä.

Yksi tärkeimmistä syistä kutsutunnuksen muutoksiin on se, että lentoyhtiöt yhdistyvät tai fuusioituvat. Tällöin käytetään yleensä yhdistyneen yhtiön nimeä tai uusia kutsutunnuksia, jotka heijastavat yhtiön uutta identiteettiä.

Myös lentokoneiden omistajat voivat muuttua, jolloin kutsutunnuskin voi vaihtua. Lentokoneiden vuokraajat voivat haluta käyttää omaa kutsutunnustaan, joka eroaa alkuperäisestä omistajalta saadusta kutsutunnuksesta.

Lisäksi kutsutunnuksia on muutettu turvallisuussyistä. Esimerkiksi tiettyjä kirjainyhdistelmiä tai sanoja ei haluta käyttää kutsutunnuksissa, koska ne voivat olla loukkaavia tai hankalia tulkita eri kielillä.

Kutsutunnuksen muutokset eivät yleensä vaikuta matkustajiin. Lentokoneen tunnistusnumero on kuitenkin hyvä tarkistaa ennen lentoa, sillä muutos voi tulla yllätyksenä ja hämmentää.

FlightRadar.IN